Pavel Rozsíval - autoportrét
Pavel Rozsíval se narodil 31.prosince 1960 v Olomouci.
Absolvoval Střední pedagogickou školu v Přerově (1980) a základní vojenskou službu v Prachaticích (1980-1982). Vystudoval Institut tvůrčí fotografie FPF při Slezské univerzitě v Opavě (2005).

Zaměstnání: Sportovní instruktor na SOU Moravia (1982-1987), výtvarník, aranžér a fotograf na oddělení propagace podniku Moravia (1987-1997). V současné době pracuje jako fotograf ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Je ženatý od roku 1987 (Lenka, 1964) a má dva syny, Václava (1988) a Pavla (1991).
Nyní žijí na venkově v Hlubočkách.